دوره های آموزشی کامپیوتر در اسلامشهر

 • ICDL درجه2
 • استاد :خانم سلمانی

  • تاریخ برگزاری :1397/03/28
  • : زمان برگزاری
   زوج
  • طول دوره :1/5 ماه
  • ظرفیت کلاس :8نفر
  • نام استاد :خانم سلمانی
  • شهریه دوره :150.000تومان
  • شهریه نهایی :150.000تومان
 • ثبت نام
 • Photoshop
 • استاد :اعلام خواهد شد

  • تاریخ برگزاری :1397/03/25
  • : زمان برگزاری
   زوج-فرد
  • طول دوره :2/5 ماه
  • ظرفیت کلاس :10نفر
  • نام استاد :اعلام خواهد شد
  • شهریه دوره :320.000تومان
  • شهریه نهایی :320.000تومان
 • ثبت نام
 • اتوکد سه بعدی
 • استاد :اعلام خواهد شد

  • تاریخ برگزاری :1397/03/10
  • : زمان برگزاری
   اعلام میشود
  • طول دوره :2 ماه
  • ظرفیت کلاس :8نفر
  • نام استاد :اعلام خواهد شد
  • شهریه دوره :300.000تومان
  • شهریه نهایی :300.000تومان
 • ثبت نام
 • اتوکد دو بعدی
 • استاد :اعلام خواهد شد

  • تاریخ برگزاری :1397/03/10
  • : زمان برگزاری
   زوج - عصر
  • طول دوره :1/5 ماه
  • ظرفیت کلاس :8نفر
  • نام استاد :اعلام خواهد شد
  • شهریه دوره :235.000تومان
  • شهریه نهایی :235.000تومان
 • ثبت نام
 • تری دی مکس
 • استاد :اعلام خواهد شد

  • تاریخ برگزاری :1397/03/15
  • : زمان برگزاری
   اعلام میشود
  • طول دوره :2 ماه
  • ظرفیت کلاس :6نفر
  • نام استاد :اعلام خواهد شد
  • شهریه دوره :485.000تومان
  • شهریه نهایی :485.000تومان
 • ثبت نام
 • C#
 • استاد :اعلام خواهد شد

  • تاریخ برگزاری :1397/03/15
  • : زمان برگزاری
   پنج شنبه ها
  • طول دوره :2 ماه
  • ظرفیت کلاس :10نفر
  • نام استاد :اعلام خواهد شد
  • شهریه دوره :450.000تومان
  • شهریه نهایی :450.000تومان
 • ثبت نام
 • ICDL درجه1
 • استاد :خانم سلمانی

  • تاریخ برگزاری :1397/03/05
  • : زمان برگزاری
   فرد
  • طول دوره :2 ماه
  • ظرفیت کلاس :8نفر
  • نام استاد :خانم سلمانی
  • شهریه دوره :330.000تومان
  • شهریه نهایی :330.000تومان
 • ثبت نام
 • نرم افزار اداری
 • استاد :اعلام خواهد شد

  • تاریخ برگزاری :1397/03/06
  • : زمان برگزاری
   زوج - عصر
  • طول دوره :3 ماه
  • ظرفیت کلاس :20نفر
  • نام استاد :اعلام خواهد شد
  • شهریه دوره :495.000تومان
  • شهریه نهایی :495.000تومان
 • ثبت نام
 • Corel Draw
 • استاد :اعلام خواهد شد

  • تاریخ برگزاری :1397/03/01
  • : زمان برگزاری
   زوج - عصر
  • طول دوره :2 ماه
  • ظرفیت کلاس :8نفر
  • نام استاد :اعلام خواهد شد
  • شهریه دوره :320.000تومان
  • شهریه نهایی :320.000تومان
 • ثبت نام
 • اکسل پیشرفته
 • استاد :اعلام خواهد شد

  • تاریخ برگزاری :1397/03/08
  • : زمان برگزاری
   زوج - فرد
  • طول دوره :1/5 ماه
  • ظرفیت کلاس :8نفر
  • نام استاد :اعلام خواهد شد
  • شهریه دوره :200.000تومان
  • شهریه نهایی :200.000تومان
 • ثبت نام
 • تایپ سریع
 • استاد :خانم سلمانی

  • تاریخ برگزاری :1397/02/26
  • : زمان برگزاری
   اعلام میشود
  • طول دوره :1 ماه
  • ظرفیت کلاس :10نفر
  • نام استاد :خانم سلمانی
  • شهریه دوره :60.000تومان
  • شهریه نهایی :60.000تومان
 • ثبت نام
 • طراحی سایت
 • استاد :اعلام خواهد شد

  • تاریخ برگزاری :1397/03/25
  • : زمان برگزاری
   جمعه
  • طول دوره :4 ماه
  • ظرفیت کلاس :8نفر
  • نام استاد :اعلام خواهد شد
  • شهریه دوره :1.780.000تومان
  • شهریه نهایی :1.780.000تومان
 • ثبت نام
 • اندروید
 • استاد :اعلام خواهد شد

  • تاریخ برگزاری :1397/04/05
  • : زمان برگزاری
   جمعه
  • طول دوره :3 ماه
  • ظرفیت کلاس :8نفر
  • نام استاد :اعلام خواهد شد
  • شهریه دوره :800.000تومان
  • شهریه نهایی :800.000تومان
 • ثبت نام
 • سخت افزار
 • استاد :اعلام خواهد شد

  • تاریخ برگزاری :1397/04/01
  • : زمان برگزاری
   زوج - فرد
  • طول دوره :2/5 ماه
  • ظرفیت کلاس :10نفر
  • نام استاد :اعلام خواهد شد
  • شهریه دوره :330.000تومان
  • شهریه نهایی :330.000تومان
 • ثبت نام
 • ایلاستریتور
 • استاد :اعلام خواهد شد

  • تاریخ برگزاری :1397/03/05
  • : زمان برگزاری
   زوج - عصر
  • طول دوره :3 ماه
  • ظرفیت کلاس :8نفر
  • نام استاد :اعلام خواهد شد
  • شهریه دوره :327.000تومان
  • شهریه نهایی :327.000تومان
 • ثبت نام
 • انیمیشن
 • استاد :اعلام خواهد شد

  • تاریخ برگزاری :1397/04/10
  • : زمان برگزاری
   اعلام میشود
  • طول دوره :4 ماه
  • ظرفیت کلاس :8نفر
  • نام استاد :اعلام خواهد شد
  • شهریه دوره :1.200.000تومان
  • شهریه نهایی :1.200.000تومان
 • ثبت نام

hipica severino


Ice Series


CISC Udine


just like


grossiste rainbow loom