دوره های آموزشی کامپیوتر در اسلامشهر

 • کاربر ICDL
 • استاد :اعلام خواهد شد

  • تاریخ برگزاری :1397/06/01
  • : زمان برگزاری
   آخرهفته ها
  • طول دوره :3 ماه
  • ظرفیت کلاس :12نفر
  • نام استاد :اعلام خواهد شد
  • شهریه دوره :561.000تومان
  • شهریه نهایی :561.000تومان
 • ثبت نام
 • فتوشاپ کامل
 • استاد :اعلام خواهد شد

  • تاریخ برگزاری :1397/06/10
  • : زمان برگزاری
   زوج-فرد
  • طول دوره :2 ماه
  • ظرفیت کلاس :10نفر
  • نام استاد :اعلام خواهد شد
  • شهریه دوره :465.000تومان
  • شهریه نهایی :465.000تومان
 • ثبت نام
 • اتوکد سه بعدی
 • استاد :اعلام خواهد شد

  • تاریخ برگزاری :1397/04/24
  • : زمان برگزاری
   اعلام میشود
  • طول دوره :2 ماه
  • ظرفیت کلاس :8نفر
  • نام استاد :اعلام خواهد شد
  • شهریه دوره :300.000تومان
  • شهریه نهایی :300.000تومان
 • ثبت نام
 • اتوکد دو بعدی
 • استاد :اعلام خواهد شد

  • تاریخ برگزاری :1397/04/25
  • : زمان برگزاری
   زوج-فرد
  • طول دوره :1/5 ماه
  • ظرفیت کلاس :8نفر
  • نام استاد :اعلام خواهد شد
  • شهریه دوره :300.000تومان
  • شهریه نهایی :300.000تومان
 • ثبت نام
 • تری دی مکس
 • استاد :اعلام خواهد شد

  • تاریخ برگزاری :1397/04/26
  • : زمان برگزاری
   زوج-فرد
  • طول دوره :2 ماه
  • ظرفیت کلاس :8نفر
  • نام استاد :اعلام خواهد شد
  • شهریه دوره :850.000تومان
  • شهریه نهایی :485.000تومان
 • ثبت نام
 • #C مقدماتی
 • استاد :اعلام خواهد شد

  • تاریخ برگزاری :1397/06/04
  • : زمان برگزاری
   پنج شنبه ها
  • طول دوره :2 ماه
  • ظرفیت کلاس :12نفر
  • نام استاد :اعلام خواهد شد
  • شهریه دوره :450.000تومان
  • شهریه نهایی :450.000تومان
 • ثبت نام
 • ICDL درجه1
 • استاد :خانم سلمانی

  • تاریخ برگزاری :1397/05/12
  • : زمان برگزاری
   زوج-فرد
  • طول دوره :2 ماه
  • ظرفیت کلاس :12نفر
  • نام استاد :خانم سلمانی
  • شهریه دوره :330.000تومان
  • شهریه نهایی :330.000تومان
 • ثبت نام
 • نرم افزار اداری
 • استاد :اعلام خواهد شد

  • تاریخ برگزاری :1397/04/30
  • : زمان برگزاری
   زوج - عصر
  • طول دوره :3 ماه
  • ظرفیت کلاس :20نفر
  • نام استاد :اعلام خواهد شد
  • شهریه دوره :495.000تومان
  • شهریه نهایی :495.000تومان
 • ثبت نام
 • کورل کامل
 • استاد :اعلام خواهد شد

  • تاریخ برگزاری :1397/06/04
  • : زمان برگزاری
   زوج-فرد
  • طول دوره :2 ماه
  • ظرفیت کلاس :10نفر
  • نام استاد :اعلام خواهد شد
  • شهریه دوره :465.000تومان
  • شهریه نهایی :465.000تومان
 • ثبت نام
 • اکسل پیشرفته
 • استاد :اعلام خواهد شد

  • تاریخ برگزاری :1397/06/17
  • : زمان برگزاری
   یکشنبه-سه شنبه
  • طول دوره :1/5 ماه
  • ظرفیت کلاس :10نفر
  • نام استاد :اعلام خواهد شد
  • شهریه دوره :250.000تومان
  • شهریه نهایی :250.000تومان
 • ثبت نام
 • Flash Mx
 • استاد :اعلام خواهد شد

  • تاریخ برگزاری :1395/05/05
  • : زمان برگزاری
   زوج-فرد
  • طول دوره :2 ماه
  • ظرفیت کلاس :10نفر
  • نام استاد :اعلام خواهد شد
  • شهریه دوره :295.000تومان
  • شهریه نهایی :295.000تومان
 • ثبت نام
 • تکنسین شبکه
 • استاد :اعلام خواهد شد

  • تاریخ برگزاری :1395/05/10
  • : زمان برگزاری
   زوج-فرد
  • طول دوره :2 ماه
  • ظرفیت کلاس :10نفر
  • نام استاد :اعلام خواهد شد
  • شهریه دوره :350.000تومان
  • شهریه نهایی :350.000تومان
 • ثبت نام
 • امنیت شبکه
 • استاد :اعلام خواهد شد

  • تاریخ برگزاری :1395/04/30
  • : زمان برگزاری
   اعلام میشود
  • طول دوره :2 ماه
  • ظرفیت کلاس :10نفر
  • نام استاد :اعلام خواهد شد
  • شهریه دوره :338.000تومان
  • شهریه نهایی :338.000تومان
 • ثبت نام
 • تایپ سریع
 • استاد :خانم سلمانی

  • تاریخ برگزاری :1397/05/28
  • : زمان برگزاری
   زوج-فرد
  • طول دوره :1 ماه
  • ظرفیت کلاس :10نفر
  • نام استاد :خانم سلمانی
  • شهریه دوره :75.000تومان
  • شهریه نهایی :75.000تومان
 • ثبت نام
 • طراحی وب سایت
 • استاد :اعلام خواهد شد

  • تاریخ برگزاری :1397/06/12
  • : زمان برگزاری
   آخرهفته ها
  • طول دوره :4 ماه
  • ظرفیت کلاس :8نفر
  • نام استاد :اعلام خواهد شد
  • شهریه دوره :1.780.000تومان
  • شهریه نهایی :1.780.000تومان
 • ثبت نام
 • اندروید
 • استاد :اعلام خواهد شد

  • تاریخ برگزاری :1397/06/06
  • : زمان برگزاری
   آخرهفته ها
  • طول دوره :2 ماه
  • ظرفیت کلاس :10نفر
  • نام استاد :اعلام خواهد شد
  • شهریه دوره :800.000تومان
  • شهریه نهایی :800.000تومان
 • ثبت نام
 • سخت افزار
 • استاد :اعلام خواهد شد

  • تاریخ برگزاری :1397/06/16
  • : زمان برگزاری
   زوج - فرد
  • طول دوره :2/5 ماه
  • ظرفیت کلاس :10نفر
  • نام استاد :اعلام خواهد شد
  • شهریه دوره :486.000تومان
  • شهریه نهایی :486.000تومان
 • ثبت نام
 • ایلاستریتورکامل
 • استاد :اعلام خواهد شد

  • تاریخ برگزاری :1397/06/12
  • : زمان برگزاری
   زوج-فرد
  • طول دوره :2 ماه
  • ظرفیت کلاس :10نفر
  • نام استاد :اعلام خواهد شد
  • شهریه دوره :465.000تومان
  • شهریه نهایی :465.000تومان
 • ثبت نام
 • انیمیشن سازی
 • استاد :اعلام خواهد شد

  • تاریخ برگزاری :1397/06/18
  • : زمان برگزاری
   اعلام میشود
  • طول دوره :3 ماه
  • ظرفیت کلاس :8نفر
  • نام استاد :اعلام خواهد شد
  • شهریه دوره :1.200.000تومان
  • شهریه نهایی :1.200.000تومان
 • ثبت نام
 • #C پیشرفته
 • استاد :اعلام خواهد شد

  • تاریخ برگزاری :1397/06/12
  • : زمان برگزاری
   زوج-فرد
  • طول دوره :2 ماه
  • ظرفیت کلاس :12نفر
  • نام استاد :اعلام خواهد شد
  • شهریه دوره :450.000تومان
  • شهریه نهایی :450.000تومان
 • ثبت نام
 • WordPress
 • استاد :اعلام خواهد شد

  • تاریخ برگزاری :1397/06/05
  • : زمان برگزاری
   پنج شنبه - جمعه
  • طول دوره :2 ماه
  • ظرفیت کلاس :10نفر
  • نام استاد :اعلام خواهد شد
  • شهریه دوره :765.000تومان
  • شهریه نهایی :765.000تومان
 • ثبت نام

hipica severino


Ice Series


CISC Udine


just like


grossiste rainbow loom